10 caktimet që ndodhin në Natën e Kadrit

Advertisment

Ç’ndodh në këtë natë:

Në këtë natë vendoset fati i të gjitha krijesave për vitin e ardhshëm ,Në këtë natë shkruhet se kush do të jetojë dhe kush do të vdesë.

Reklame

Shkruhet se kush do të nderohet e kush do të mallkohet ,Shkruhet se kush do të paracaktohet për në Xhenet, e kush do të paracaktohet për në Xhehenem.

Shkruhet se ku do të paraqitet thatësia dhe uria ,Shkruhet se kush do ta kryejë haxhin atë vit e kush jo ,Në këtë natë përcaktohen rrisqet ,Përcaktohet se çfarë do të ndodhë deri në vitin tjetër.

Çështjet e atij viti dërgohen nga Leuhi Mahfudh për tek melaiket të cilët shënojnë urdhrat ,Shkruhet dhe çdo gjë tjetër të cilën e dëshiron Allahu të ndodhë atë vit.