28 vite nga themelimi i PPD-së: Kur politika ishte pa.triotizëm, e jo biznes!

26

ME RASTIN E THEMELIMIT të: P P D:

Një urim i veçantë për të gjithë ata që kontribuuan në th.emelimin PPD edhe gjatë kohës së ile.galitetit 1988 1990 deri në le.galizimin e saj më 15 prill 1990. Sot mbushen 28 vjet të themelimit dhe veprimit politikë të PPD.

Urojë të gjitha ata që dhanë kontributin e tyre sado të vogël për popullin vetë gjatë kësaj demokracie të br.ishtë në Republikën e Maqedonisë. Por rezultatet sot e asaj dite janë katastrofale për avancimin e PLATFORMËS të shqiptarëve për një status të barabartë me palën sllave në Maqedoni. (Vebi Xhemaili)