Afër 50 mijë mërgimtarë janë regjistruar në mënyrë elektronike

Enti Shtetërorë për Statistika njofton se numri i qytetarëve të regjistruar që jetojnë jashtë vendit ka shkuar në 49 837.

Numrat që janë regjistruar deri më ditën e sotme, respektivisht deri në ora 08:00. EShS thekson se regjistrim përmes aplikacionit online mund të bëhet deri me 21 prill.

Reklame

Paralelisht me regjistrimin online të diasporës, por zhvillohet edhe regjistrimi i personave të pastrehë në vend, të bu rgosurve dhe përfaqësuesit diplomatik.

 

Regjistrimi i popullsisë brenda vendit pritet të nis me 12 prill dhe do të zgjasë deri me 21 prill.

Regjistrohuni në: https://census.stat.gov.mk