Agimi nga rasti ALFA: T’fala Parisit, le të vazhdojë RMV-ja mos t’i zgjidh rastet e m ontuara!

66

Agim Islami nga rasti ALFA ka shprehur indinjatën e thellë për moszbardhjen e rastit të njohur tani më si të mo ntuar nga i gjithë opinioni dhe politika! Ai ka shkruar në profilin e tij, se Makron ka pasur të drejtë ngaqë RMV-ja ende në b urgjet e saj ka të d ënuar që janë pjese e motimeve nga regjimi  f ashist i Gruevskit!

Edhe pse premtimet e Zaevit ishin për zbardhje të rasteve të m onutara, njashtu edhe rastit “Alfa” tani më 9 muaj përgjigjja nga Gjykata e Apelit ende nuk ka arritur dhe e gjithë kjo nuk ka asnje lloj shpjegimi!

Presim deri në momentin e fundit që të del pëgjigja për rastin ALFA e cila do të jetë vendimtare për lirimin ose jo te të dë nuarve me bur.gim të përjetshëm Agim Islami Rexhail Qerimi dhe Almir Drpjanin!