Amdin Emini emërohet kryeshef i parë shqiptar i policisë së Kërçovës

Amdin Emini është me shkollim profesional ku ka kryer shkollën e mesme të policise, pas përfundimit të shkollës së mesme të policisë, Amdin Emini regjistrohet në Universitetin e Tetovës ku ka mbaruar Fakultetin Juridik.

Amdin Emini, prej vitit 2000 është i punësuar në polici, në vitin 2002, Amdin Emini emërohet zv.komandnati policisë në Zajaz, nga viti 2003-2006 ka ushtruar funksionin e komandantit të stacionit policor në Zajaz, nga viti 2009-2013 ka qenë zv.komandant i policisë në Kërçovë, nga viti 2014-2015 ka qen Kryeshef i policise kufitare, kurse prej vitit 2016 perseri emërohet zv.Komandant i policisë ne Kërçovë.

Reklame