Amir dhe Albrim Sulejmani nga Gostivari, dy magjistrat e ri të Ekonomis (FOTO)

Dy studentët nga qyteti i Gostivarit Amir dhe Albrim Sulejmani sot më datë 17.06.2020 e Mërkurë mbrojtën me sukses tezat e tyre të magjistraturës në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit të Tetovës “Fadil Sulejmani” duke fitur kështu graden shkencore magjistër të Ekonomis.

Amir Sulejmani mbrojti temën me titull “Ndikimi i Vendit të Origjinës në Zgjedhjen e Markave” ku komisioni vlerësues ishte i përbërë nga Doc.dr.Aida

Reklame

Yzeiri(Kryetar),Prof.dr.Raman Ismaili(Anëtar)dhe nga Mentori i temës Doc.dr.Hasim Deari kurse Albrim Sulejmani mbrojti temën me titull “Efektet e manaxhimit me rrezikun e normave të interesit në ndërmjetësimin financiar të RMV” përballë komisionit vlerësues i cili ishte i përbërë nga Doc.dr.Aida Yzeiri(Kryetar),Prof.dr.Seadin Xhaferi(Anëtar)dhe nga Mentori i temës Prof.dr.Afrim Alili të dy temat u vlersuan me notë maksimale nga të dy komisionet, ku është për tu theksuar fakti që të dy kandidatët edhe studimet e magjistraturës i kanë mbaruar me sukses shumë të lartë duke i përmbyllur me mesatare maksimale 10.00.