Apeli që u bëhet qytetarëve : Pasi të merrni bukën ju duhet ta bëni patjeter këtë gjë

Koalicioni Per Shqiperine ben kete Apel Urgj’ent per te gjitha bizneset e bukes, por edhe per fastfoodet, restorantet, punishtet e pastave, th’ertoret, dyqanet e mishit, etj. etj dhe ne menyre te vecante per institucionet shteterore qe i kontrollojne ato:

Te miratohet dhe zbatohet me urgjence nje Rregullore dhe njekohesisht tu krijohen kushtet e furnizimit per cdo FURRE BUKE qe personeli të përdori maska, doreza dhe veshje sanitare! Buka duhet të paketohet!

Keshtu behet nje perllogaritje e pershkallzuar:

1 Furrë Buke me personel te infe’ktuar mund te inf’ektoje ne 1 dite te vetme 1 Lagje te tere!

Gjithashtu edhe cdo Fastfood, byrektore apo punishte pastash mund te infe. ktoje kedo qe konsumon produktet e saj!