ASH-Bogovinë: Teksa të tjerët flasin, ne vazhdojmë të bëjmë punë të mëdha

Komuna e Bogovinës do të fillojë me punën për realizimin e projektit “Rekonstruim dhe rehabilitim të rrjetit ujor në f.Kamjan në komunën e Bogovinës”

një investim ky i llogaritur në vlerën prej 21.047.217. denarë, respektivisht 343.348.00 euro.

Reklame

Teksa të tjerët flasin, ne vazhdojmë të bëjmë punë të mëdha e të udhëheqim NDRYSHE për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve tanë!