ASH: Shqiptimi i dën.imit me 7 vite heqje lirie për Abdylfeta Alimin tregon shteti është shumë larg demokracisë dhe drejtësisë

42

Edhe pse në një vend demokratik nuk komentohen vendime e gjykatës dhe aktgjykimet, megjithatë Maqedonia e Veriut është shumë larg demokracisë dhe drejtësisë.

Shqiptimi i dën.imit me 7 vite heqje li.rie për Abdylfeta Alimin që tani njihet si njeriu i vetëm që shpëtoi jetën e Liderit të ASH Ziadin Sela natën e 27 Prillit, për ne si ASH paraqet tendencë për të amortizuar dën.imet tjera të grupit të organizuar paraprakisht duke projektuar dhe realizuar god.itjen mbi Kuvendin mbi deputet dhe mbi të gjitha lik.uidimin fizik të Ziadin Selës.

Është e palogjikshme dhe pa kuptimtë që Feta Alimi të ngarkohet me lëndën Terr.orizëm, dhe i njëjti të nivelizohet me e grupin që dhu.nuan Kuvendin dhe deputet e Kuvendit të RMV.

Feta Alimi në këtë proces gjyqësor po trajtohet si vik.timë me të cilët po mundohet të rruhet “ballansi” etnik ndaj të dën.uarve tjerë të cilët opinioni tani më njeh si urdhërues dhe ekze.kutues të ngjarjeve të 27 Prillit.

Feta Alimi sot duhej të shpërblehej nga shteti që arriti të shpëtojë një jetë njeriu, edhe atë një deputet dhe lider të popullit siç është Ziadin Sela duke vënë në rre.zik dhe sakrif.ikuar jetën e tij, për ta shpëtuar atë, dhe jo të dën.ohet me 7 vite bu.rg dhe të nivelizohet me ata që i pamë nëpër ekranet televizive se si po god.itnin me mje.te të forta mbi deputet dhe natën e trishtë të 27 Prillit.

Shprehim keqardhje të thellë për dëni.min politik dhe Juridik me 7 vite bu.rg ndaj Abdylfeta Alimit duke paralajmëruar se do ti përdorim të gjitha instancat Juridike që dëshmojmë pafajësinë e tij