Atje në Maqedoni ndodhen shqiptarët më të fortë

ATJE NË MAQEDONI NDODHEN SHQIPTARËT MË TË FORTË

…”KJO PJESË E MAQEDONISË ËSHTË NJË ZONË QYTETËRIMI PATRIARKAL DHE NË KUFIRIN E SAJ PERENDIMOR NDODHEN SHQIPTARËT.
DHE,ATJE,NË ATË PJESË TË MAQEDONISË GJENDEN NJERËZIT MË TË FORTË FIZIKISHT DHE ETNOGRAFIKISHT,MË TË PASTËRTIT NGA ANA RACORE E GADISHULLIT…
SHQIPTARËT PËRBËJNË RACËN MË TË BUKUR TË BALLKANIT”…
(Antonio Baldacci)

RACA SHQIPTARE NË MAQEDONI

…”RACA SHQIPTARE FORMON NJË FAKTOR TË RËNDËSISHËM NË MAQEDONI.ËSHTË E PAMUNDUR TË SHTROHET ÇËSHTJA E QUAJTUR “MAQEDONASE” PA MARRË PARASYSH KËRKESAT E KËTIJ POPULLI TË VJETËR.
SHQIPËRINË NUK MUND TA NDASH PA E SHKATËRRUAR SI KOMB”…

(Noel Buxton,Londër,1907)

Pergaditi:Nijazi Muhamedi