Autostrada Shkup -Blace Kush duhështe ta ndërtojë në 2018,e tash premtohet të fillojë në vitin 2020

Meqenëse premtimi për fillimin e ndërtimit të autostradës Shkup-Blace në vitin 2019 nuk është realizuar, qeveria në largim tani është rikthyer me premtime të reja kësaj radhe për vitin 2020.

Përkundër vitit zgjedhor, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve pret realizim më të madh të investimeve kapitale në krahasim me vitin e kaluar.

Fokusi kryesor do të jetë në ndërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve lokale, ndërtimin e hekurudhave për në Bullgari dhe gazifikimin.

Ministri Goran Sugarevski premtoi gjithashtu se së shpejti pritet të fillojë ndërtimi i dy kilometrave të parë të autostradës së shumëpritur Shkup-Bllacë, e cila ka qenë e kotë për 10 vjet.

Duke kujtuar Sugarevskin kur prezanton propozimin për buxhetin për vitin 2018, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve njoftoi se ndërtimi i autostradës Shkup-Blace do të fillonte në fund të vitit 2018 ose në fillim të vitit 2019. Dhe e ngjashme me Sugarevskin dhe Zëvendëskryeministri për ështjet Evropiane Bujar Osmani njoftoi se autostrada do të ndërtohet në vitin 2019.