Bajrami: Gjysma e të vërtetës është më e keqe se g ënjeshtra o Bujar Osmani

49

Shkruan: Mesud Bajrami

BDI në mungesë të projekteve të veta lavdërohet me projektet e Alternativës

Gjysma e të vërtetës është më e keqe se genjeshtra. Bujar Osmani e flet gjysmen e të vërtetës kur thot se Teatri shqiptar do të jetë super modern, por genjen rëndë kur thotë se meritat i takojnë BDI-së. Është e vërtetë se BDI e ka filluar restaurimin para 10 viteve, siç është e vërtetë se restaurimi do të zgjaste edhr 10 vite tjera, po të mos ishin ministrat Asaf Ademi dhe Hysni Ismaili nga Alternativa. Nuk ka lidhje, le të lavdërohen me projektet tona se ne nuk vuajmë nga komplekse të tilla.