Banka Komerciale largon gjuhën shqipe nga sherbimet!

Advertisment

Në Maqedoni problemi me dygjyhësinë ende nuk po zgjidhet, atë e hasim në shumë institucione gjë që pengon në kryerjen e obligimeve pa pengesa. Nje rast që na është dërguar në redaksinë tonë paraqet një problem të llojit të tillë.

Ja mesazhi i plotë: Deri para 1 muaji ATM (bankomati) i Bankes Komerciale e kishte variantin edhe në gjuhën shqipe. Tani qe 1 muaj e ca e ka hequr nga përdorimi.
Dërguam pyetje deri te banka Komerciale se pse e ka larguar gjuhën shqipe, por ende nuk kemi marrë përgjigje.