BDI afër qytetarëve, sot ka vazhduar ecja në qytetin e Tetovës

Ka vazhduar fushata e BDI-së për Këshill Komunal në Tetovë.
Aktivistë e kandidatë për këshill kanë vazhduar marshin në qytet ku kanë takuar qytetarët.
Ahmeti ka thënë se është kënaqësi të jesh në mesin e qytetarëve, duke premtuar që do të jetë zëri i tyre, duke i përfaqësuar me dije dhe dinjitet.