BDl: Njihuni me kandidaten tonë për deputete Imrane Ramadani Morina

Lindur më 31 janar 1986 në Shkup, Martuar dhe Nënë e tre fëmijëve. Fusha shkencore: Shkenca politike – Marrëdhëniet ndërkombëtare

Arsimimi : Doktorant në Fakultetin e shkencave politike “JUSTINIANI I PARË” – Shkup, në fushën e Shkencave Politike – Marrëdhënie Ndërkombëtare

Reklame

Magjistre e Shkencave Politike-Politikë e Jashtme dhe Diplomaci(Diplomaci dhe Politika Ndërkombëtare – Politika e Jashtme në) 2017 – Në Universitetin FON si stipendiste, me temë “Marrëdhëniet midis kombeve në përputhje me Kartën e Medinës”.

Arsim i lartë në Fakultetin e Shkencave Politike Diplomaci dhe Gazetari në FON – Politikolog i Diplomuar (2010-2013). Fakulteti i Përgjithshëm i Mjekësisë Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi në Shkup 2005-09. Arsimi i mesëm – Shkolla e Mesme Mjekësore Shtetërore “Dr. Pance Karagjozov”

Nga 2017-e angazhuar si assistente pran Universitetit FON, në Fakultetin e shkencave Juridiko-politke. Lëndët e ligjëruara:

Sistemet politike bashkëkohore ,Historia e teorive politike ,Gjeopolitikë ,Partitë politike dhe grupet e interesit ,Teoritë politike bashkëkohore , Shkenca për politikën ,Historia politike e Maqedonisë ,Participimi politik ,Politika dhe Religjioni ,Institucionet e BE-së ,Komunikimi masiv ,Eurointegrimet

Hulumtimi aktual ,Ndikimi i partive të krahut të djathtë dhe platformave të tyre në riorganizimin e BE-së. ,Partitë e djathta

Publikimet dhe konferencat : .Mr. Sc. Imrane RAMADANI MORINA Marrëdhëniet midis popujve sipas Kartës së Medinës… 175.http://visionsmagazine.org/visions-magazine-issue-no-29/

PhD.Mr.sc Imrane RAMADANI MORINA Islami dhe perëndimi ndër shekuj… 489http://visionsmagazine.org/visions-magazine-issue-no-30/

PhD.Mr.sc Imrane Ramadani Morina, Hapja e kapitullit 24 në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian: Korrupsioni në Republikën e Maqedonisë,Konferenca e 5-të Shkencore Ndërkombëtare “Sundimi i ligjit dhe shoqëria civile”. Organizuar nga: Fakulteti Juridik: Universiteti i Tetovës, Fakulteti Juridik Iustinianus Primus: ss. Universiteti Cyril dhe Methodius në Shkup, Maqedoni. 19-20 Tetor 20184.

PhD .Mr. Sc. Imrane MORINA ,Korrupsioni përmes prizmës së kapitullit 23 dhe 24 të BE-së… 507 http://vlinesmagazine.org/vision-magazine-issue-no-32-25.

PhD.Mr.sc Imrane Ramadani Morina ,Regjimet ndërkombëtar për parandalimin e proliferimit nuklearë.

Konferenca e 6-të Shkencore Ndërkombëtare “Perspektiva Evropiane e Ballkanit Perëndimor”13-15 Nëntor 2019 në Universitetin e Tetovës, Maqedoni. Me temën “Regjimet ndërkombëtare për parandalimin e proliferimit nuklear”