Boban Iliç u dorëzua vet në bu rg

Brenda afatit ligjor që Gjykata Themelore e Kumanovës e mori që i dë nuari për shkeljen për vd ekje të Almirit 4 vjeç, Boban Iliç vet u dorëzua në bu rgun e K’shanjes në Kumanovë.

E hëna ishte dita që dënuari për vr asjen ndaj Almirit të vogël, Boban Iliç duhej të paraqitej në bu rgun e Kumanovës për të vuajtur dënimin, por e njëjta nuk ndodhi.

Gjykata Themelore e Kumanovës ka sjellë vendim për prolongimin e mbajtjes së dën imit edhe për tre muaj për Boban Iliç.

Vendimi i gjykatës është sjellë pas kërkesës së avokatit të familjes Iliç, për të prolonguar mbajtjen e bu rgut për arsye familjare.

 

Nga Prokuroria e Kumanovës janë ankuar ndaj këtij vendimi duke kërkuar që i dënuari në rastin “Almiri” të dërgohet prapa grilave që nga dje – 1 mars në bu rgun e Kumanovës.