Bubullima e madhëron Allahun me falënderim, po ti?

38
#

Bubullima e madhëron Allahun me falënderim, po ti?

“Ndërkaq, bubullima madhëron (Zotin Një) me falënderimin (që i takon) e Tij, (e madhërojnë) edhe engjëjt nga droja ndaj Tij. E Ai dërgon rrufetë dhe me ato godet kë të dojë. Ndërsa idhujtarët polemizojnë rreth All-llahut, e ai është ndëshkues i rreptë.” (Ra’d: 13)

Dhe kur të bubullojë qielli herët tjera, mos u frikoni nga ajetet e Zotit, po çilni dritaret, dilni në ballkone dhe jetoni me Ra’din e Allahut a.xh. se ai i bën hamd Allahut a.xh..

(Ibne Adem, Mr. Amet Memeti)