Reklama

# ____________________________________ # ____________________________________ #

Lajmet e fundit

Më fal Tetovë

Mr.Metali Alili Kam kaluar kaq vite rrugëve të arsimimit profesionalizimit dhe angazhimit për një ditë ndryshe por ajo ditë asesi të vij. Më fal Tetovë...