Sa të papunë ka në Maqedoni?

March 10th, 2018035 Në tremujorin e fundit të vitit të kaluar nga gjithsej 953.692 popullatë aktive të punësuar ishin 745.206, ndërsa të papunësuar 208.486 persona. Shkalla e...
Page 10 of 11...891011