2 dobitë që ka ngrënia e syfyrit

May 27th, 20180567 1) Ngrënia e syfyrit është bereqet: Transmetohet nga Selmani (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi...
Page 1 of 115123...