Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit?

Advertisment

I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) e ka përshkruar me disa cilësi mëngjesin e natës së Kadrit, me qëllim që muslimani ta dijë se cila natë është ajo.

Transmeton Ubej (Allahu qoftë i kënaqur prej ti!) se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Mëngjesin e natës së Kadrit, dielli lind pa rrezatim, sikur të ishte tas, derisa të ngrihet lart.” (Muslimi)

Reklame

Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Nata e Kadrit është natë bujare, e lirshme, as e nxehtë e as e ftohtë. Në mëngjesin e saj dielli lind i dobët dhe me ngjyrë të kuqe.” (Ibn Huzejme, Bezari)

“Agjërimi i Muhamedit (alejhi selam) në Ramazan”