Cili ishte tetovari që fitoi 100 mijë denarë nga faturat fiskale?

15 qytetarët më të lumtur që skanuan faturat fiskale nga 1 marsi deri më 31 mars të këtij viti, morën secili nga 100,000 denarë.

Këta janë fituesit:

1. Vance Vasileski – Tetovë, 2. Katerina Apostolova – Bogdanci, 3. Zorica Iliev – Shkup, 4. Vesna Makashevska – Shkup, 5. Dejan Gjoshev – Shkup. 6. Slavko Jankovski – Strumica, 7. Zika Miteva – Strumica, 8. Fadil Ugljanin – Prilep, 9. Selja Hadzi – Shkup, 10. Vojce Mirceski – Shkup.

11. Blagoj Tundzov – Shtip, 12. Farouk Ayrulahu – Shkup, 13. Viktor Ustijanoski – Ohër, 14. Mishe Milanovski – Probistip dhe 15. Dean Andreevski – Prilep.