Dënohen me nga 1 vit bu rg 3 protestuesit që pranuan fajin në protestat për rastin Mo nstra

Janë dënuar me nga një vit bu rg 3 protestuesit që kanë pranuar fajin në protestat për rastin “Mo nstra”.

Bëhet fjalë për të pandehurit e mëposhtëm:
Behar Dalipi- 1 vit bu rg, Besart Kalisi- 1 vit bu rg, Shaban Veseli- 1 vit bu rg.

Sot ka nisur gjykimi kundër të ak uzuarve për protestat kundër vendimit gjyqësor në rastin Mo nstra.

Nga 7 të ak uzuar (Behar Dalipi, Artan Sadiki, Fabio Idrizi, Besart Kalisi, Shaban Veseli, Betim Kasami, Bashkim Sula) 5 janë prezent në sallën e gjyqit,

një i ak uzuar nuk është lejuar në sallë për shkak të temperaturës së lartë, ndërsa një i ak uzuar tjetër është i pakapshëm për organet e ndjekjes pe nale.