Do të realizohen punë ndërtimore në rrugën Gostivar-Tetovë

61

Viadukt Trade njofton se do të realizohen aktivitete ndërtimore në autostradë, në pikën pagesën në Tetovë, në drejtim të rrugës Gostivar-Tetovë brenda 2 ditësh, për të cilat do të ndryshohet re.gjimi i komunikacionit.

Viadukt Trade gjithashtu ka filluar aktivitetet e ndërtimit për vendosjen e ndriçimit elektrik në kryqëzimin Katllanovë në rrugën magjistrale A1, pjesa Petrovec-Katllanovë, për një periudhë prej 30 ditësh, për të cilën do të ndryshohet re.gjimi i komunikacionit.