Dr. Mulaku: “Shtatzëna jepni anamneze të saktë epidemiologjike”

Doktoresha Lulejta Mulaku me apel:

Nëna shtatzëna, Jepni anamnezë të saktë epidemiologjike dhe mos i fshihni kontaktet me personat me Corona Pozitiv. Mos keni aspak frigë!! Ju nuk do të trajtoheni me ndryshe ose më keq se të tjerat, përkundrazi do të keni kujdes të shtuar mjeksorë ndaj jush dhe fëmijës suaj!

Reklame

#Vendosmaskën, #Mbajdistancë2m #Desinfektoduart!

TI DO TË SJELLËSH NJË FËMIJË NË JETË❤️