E FUNDIT/ Kërc ënimi nga Irani, Trump konferencë urg jente për shtyp: Nuk kemi nevojë për naftën

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka dalë në një konferencë për shtyp për të folur lidhur me konf liktin me Iranin.

“Për sa kohë që unë jam President i Shteteve të Bashkuara, Iranit nuk do t’i lejohet kurrë të ketë një ar më bërthamore. Nuk do ta lejojmë kurrë të ndodhë. Në drejtimin tim ushtria amerikane eliminoi ter roristin e lartë Khasemi. Asnjë amerikan nuk u d ëmtua në su lmin e mbrëmshëm nga regjimi iranian.

Ne kemi dërguar një mesazh të fuqishëm për te rroristët. Në Bagdad ai ishte duke planifikuar su lme të tjera. Nuk mund të na kër cënoni jetën dhe do të vazhdojmë që t’i përgjigjemi agresionit iranian. Do të vendosim sanksione të tjera deri në momentin kur ata të ndryshojnë su lme. Irani ka vazhduar të pro vokojë pas marr ëveshjes bërthamorë në 2015 dhe në vend që të thonin faleminderit por thë rrisnin “vd ekje Amerikës”. Jemi të pavarur dhe nuk kemi nevojë për naftën e Lindjes së Mesme.