Familjes nga Maqedonia, Zvicra nuk i paguan as edhe tre franga shtesë

Gjykata Federale Administrative zvicerane, e ka hedhur poshtë ankesën e një familje azilkërkuese maqedonase, e privuar nga paratë e xhepit gjatë qëndrimit në Zvicër

Gjykata Administrative Federale kundërshtoi ankesën e një familje azilkërkuese maqedonase të privuar nga paratë e xhepit gjatë qëndrimit në Zvicër. Praktika e mohimit të një ndihme të tillë për personat që nuk kanë nevojë për vizë hyrjeje, është e lejueshme.

Reklame

Çifti dhe djali i tyre kishin paraqitur një kërkesë për azil në 26 Mars 2018. Në fillim të majit, Sekretariati Shtetëror për Migracionin (SEM) refuzoi kërkesën e tyre dhe urdhëroi largimin e tyre. Familja u largua nga Zvicra më 16 maj.

Në të njëjtën kohë, ankuesit u ankuan se nuk morën para xhepi gjatë 51 ditëve të kaluara në Qendrën e Regjistrimit dhe Procedurës (CEP) në Vallorbe (VD). SEM i informoi ata, në procedurat 48 orëshe dhe “të shpejtë”, kjo ndihmë prej 3 franga në ditë nuk u ishte paguar shtetasve të vendeve të përjashtuara nga kërkesa për vizë, informon Shtegu.com.

Në një gjykim të botuar të mërkurën, Gjykata Federale Administrative (TAF) hodhi poshtë argumentin bazuar në të drejtën e jetës private dhe familjare të garantuar me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut. Ky tekst nuk kërkon që shtetet nënshkruese të garantojnë përfitime të caktuara financiare ose një standard specifik jetese.

Po kështu, nuk është vërejtur shkelje e së drejtës kushtetuese për kushte minimale të jetesës. Gjykata vuri në dukje se ankuesit përfituan gjatë qëndrimit të tyre nga ndihma në formën e akomodimit, ushqimit, veshjes dhe kujdesit mjekësor. Këto përfitime në natyrë duhet të konsiderohen të mjaftueshme për njerëzit e vendosur në një qendër strehimi./Shtegu