Fenomeni i faturave elektrike nga EVN, në raport maqedon-shqiptar!

Shkruan: Osama Muadini

Ndodhë që, kur një shqiptar të blejë një banesë-shtëpi nga një maqedonas dhe pasi të rregullojë dokumentacionin e transferimit të pronësisë, vetëm orëmatësin e rrymës elektrike t’a lë në emër të pronarit maqedonas.

Kështu, pronari shqiptar pasi fillon të jetojë në atë banesë-shtëpi, faturat elektrike në emër të ish pronarit maqedonas i vijnë nga 800-1500 denarë. Kalon 1 vit, dhe shqiptari vendosë që t’a transferoj në emër të tij edhe orëmatësin dhe faturat t’i vijnë me emrin e tij!

Që në muajin e parë, pasi ndërron emrin në faturë, EVN për të njejtat harxhime mujore të rrymës elektrike, e faturon nga 3000-4500 denarë?!

Kjo ndodhë vetëm pse tani orëmatësi dhe fatura shkruhet në emër të një shqiptari?!

Kush është hajni këtu?!
Kush po e vjedh rrymën e kush nuk po paguan?!