Flet për herë të parë Alil Musai, babai i Vetonit me o rigjinë nga Struga (VIDEO)

Vr asja e çiftit në Australi: Flet për herë të parë Alil Musai, babai i Vetonit me o rigjinë nga Struga

VIDEO: