FORUMIT RINOR TË BDI-SË DEGA TETOVË FILLOI RRUGËTIMIN E TIJ NGA REÇICA E MADHE

Sot (27 janar), në Reçicë të Madhe të Tetovës, në prezencë të më shumë se 70-të kuvendarëve, Jon Ismaili u zgjodh kryetar i Forumit Rinor.

Mes tjerash, u vendos edhe kryesia 17-të anëtarëshe e këtij forumi.

Duke u nisur nga sot, deri në fund të muajit shkurt pritet që të zgjidhen mbi 30-të këshilla vendor, që do të përfundojnë me kuvendin e zgjedhjes së kryetarit të degës së Tetovës dhe kryesisë së Forumit Rinor për qytetin e Tetovës.