Fulda Group shpërndanë mbi 100 karroca për persona me nevoja të veçanta

Fulda Group me seli në Trebosh të Tetovë në kuadër të aktiviteteve të veta për të mirë të shoqërisë bënë shpërndarjen e pjesës së tretë të karrocave për persona me nevoja të veçanta.

Pakoja humanitate përfshinë mbi 100 karroca që do të dhurohen te personat në nevojë për të njëjtat.

Fulda Group përpos aktiviteteve biznesore si një kompani përkujdeset për të mirën e përgjithshme në shoqëri.