Gjatë 24 orëve të fundit, 5 persona në Tetovë thyen kufizimin e lëvizjes

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në periudhën (26/27.04) që ka të bëj urdhërin e ndalesës për lëvizje,

është evidentuar se në këtë rajon 11 persona (TE-5 dhe GV-6), të cilët nuk e kanë respektuar urdhërin për lëvizje të kufizuar, me ç’rast tre personat janë privuar nga liria dhe ndaj tyre do të përgaditen parashtresa adekuate.

Pjestarët e policisë sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, gjithashtu gjatë kësaj periudhe për 3 persona në Gostivar janë përgaditur vendime për izolim, kurse 26 persona (TE-22 dhe GV-4) kanë nënshkruar deklerat për vet-izolim.