Hafiz Evzal Sinani nga Çegrani i Gostivarit e fitoi vendin e parë në garat Kur’anore në Maqedoni

Hafiz Evzal Sinani nga Çegrani i Gostivarit e fitoi vendin e parë në garat Kur’anore në Maqedoni qe u mbajt ne fakultetin e Shkencave Islame.

Hafiz Evzal Sinani nga Çegrani i Gostivarit e fitoi vendin e parë në Garat Kur’anore në Republikën e Maqedonisë, në kategorinë e të gjithë Kur’anit përmendsh.

Reklame

Hafizit i dëshirojmë jetë të gjatë, dhe shëndet të plotë.