HAJNAT PO BËJNË GËRDI NË SHKUP GJATË ORËS POLICORE, STATISTIKAT NGA MPB JANË TË FRIKSHME

Vetëm në 14 ditët e fundit, kanë ndodhur 103 vjedhje në rajonin e Shkupit, informojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Caku kryesor mbetet Çairi dhe Rruga e Plastikëve, ku vetëm në javën e fundit janë vjedhë më shumë se 8 objekte.
71 prej gjithsej 103 vjedhje janë evidentuar si “vjedhje të rënda”, ku hajduti ka bërë dëm të konsiderueshëm.