HALIL KASTRATI DHURON 150 PAKO USHQIMORE NË GOSTIVAR

Sot 31.03.2020 Organizata komunale e kryqit të Kuq – Gostivar, në bashkëpunim me Komunën e Gostivarit pranuan donacionin e parë nga “Shoqata Bamirëse Jetimat e Ballkanit” nga Halil Kastrati.

Donacioni është i përbërë nga 150 pako ushqimore, të cilët do të ju shpërndahen familjeve me rezik social në Komunën e Gostivarit.

Distribuimi do të bëhet direkt në shtëpitë e rasteve me rrezik social.