HO “El Hilal” ndihma të vëllimshme për fund të Ramazanit

Ashtu siç u paralajmërua, OH “El Hilal” në fund të Ramazanit me një aksion shumë vëllimor e përmbylli aktivitetin e vet shumëdimensional të përgatitur për këtë muaj të bekuar. Ky aktivitet kryesisht u bazua në shpërndarjen e pakove me ndihmë në artikuj ushqimor dhe higjienik. Komisioni qendror për realizimin e aktiviteteve të Ramazanit i udhëhequr nga anëtari i Këshillit drejtues, Irfan Isaku në bashkëpunim me një afarist nga Shkupi, përgatitën ndihmë për gjithsej 1050 familje.

Nga depoja qendrore e “El Hilal”-it, ku afaristi i mirënjohur, i cili vazhdimisht bashkëpunon me organizatën tonë, i dorëzoi ndihmat me kamionët e vet prej ku më pas u shpërndanë nga 10 degë të “El Hilal”-it në mbarë vendin. Ndihme morën 4 degët e Shkupit pastaj Kumanova, Tetova, Gostivari, Manastiri, Prilepi dhe Velesi. Kryetarët e 10 degëve, bashkë me aktivistët volonterë i pranuan ndihmat dhe me automjeter e aktivisteve të Organizatës bënë shpërndarjen e tyre. Ndarja e pakove do të përfundojë në ditën e arefes.

Reklame

Në këtë menyrë, “El Hilal”-i, edhe përkundër situatës së rëndë të krijuar nga pandemia Covid 19, arriti që vetëm gjatë muajit të Ramazanit të mbledhë dhe të shpërndajë ndihmë humanitare për rreth 1700 familje.