Imami i një xhamie në Liverpool: “Sadio Mane shpesh vjen në xhami, ai madje pastron edhe tualetet

Thjeshtësia e Sadio Mané ????

Imami i një xhamie në Liverpool: “Sadio Mané shpesh vjen në xhami. Në shtëpi ai ka një Bentley, por ai vjen tek ne me një makinë të zakonshme, kështu që ai është pa njohuri. Ai nuk është dikush që kërkon vëmendje, asnjë arrogancë nga ana e tij. Ai madje ndihmon në pastrimin e tualeteve të xhamisë”. (BBC)