impressum

Portali është në pronësi të Tetova1 TP, lajmet dhe informacionet tjera nga portali nuk mund të kopjohen, të printohen, ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi. Për të shfrytëzuar informatat e këtij portali ju lutemi kontaktoni personat përgjegjës, ose shkruani në email-in oficial të portalit.

Tetova1 u themelua më 11 Shtator të vitit 2011 dhe nga ajo ditë është njëra ndër dritaret më të  fuqishme të informimit të shqiptarëve.

Themelues: Asim Beqiri & Rahim Husejni

Drejtor: Rahim Husejni

Personi përgjegjës : Rahim Husejni