Investitorët të mëdhenj në Maqedoni i morën paratë nga Qeveria

Në ditët e fundit të vitit të kaluar, qeveria pagoi përqindjet e rëna dakord si kthim i investimeve të bëra nga ndërmarrjet vendase dhe të huaja pavarësisht krizës së dobët.

Me këto investime, kompanitë gjatë vitit të kaluar kishin fituar të drejtën e kthimit të 10% të investimeve brenda Programit për mbështetjen e investimeve dhe zhvillimin teknologjik nga Plani i Qeverisë për Rritjen Ekonomike.

Reklame

Në mënyrë që të mbështesë një projekt të ri investimesh, një marrëveshje pesë-vjeçare e ndihmës shtetërore nënshkruhet me investitorët pasi ata tregojnë një plan për rritjen ekonomike sipas Ligjit për Mbështetjen Financiare. Këto janë kompani që investojnë jashtë Zonave Industriale Teknologjike.

Më së shumti para – 149.426.974 denarë u morën nga prodhuesi slloven i baterive nga brendësia e vendit, i cili ka investuar me shpejtësi në Maqedoni që nga viti 2012 dhe vazhdimisht po rrit numrin e punëtorëve.

Në vendin e dytë është një kompani farmaceutike vendase me 110.055,368 denarë, ndërsa në vendin e tretë me 37.68 milion denarë është një kompani tjetër sllovene nga Ohri që punëson personel makinerish dhe është një nga eksportuesit më të mëdhenj në vend, e njohur për përbërësit e saj të aluminit për veturat.