Ja çfarë shkruan Bill Gates për Muslimanët (Foto)

225

Bill Gates: “Unë nuk dëshiron të shohë ndonjë thirrje urr”etje rreth muslimanët për the’rje të kafshëve për kurban, sepse rreth 1 milion kafshë mb’yten çdo ditë nga KFC, McDon- alds, Burger King, etj. Këto kompani i ushqejnë të pasurit dhe bëjnë para.

Ndërsa muslimanët Gjatë Bajramit i sakrifikojnë për të ushqyer të varfërit falas.”