Ja kur do të jepen pensionet e muajt maj

Qeveria, në seancën e sotme të 56-të, e obligoi Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor t’i dorëzojë të dhënat për pensionet në bankat afariste më së voni deri më 26 maj 2020, dhe u rekomandohet bankave afariste nga e mërkura, 27 maj 2020 të sigurojnë pensionistët me pensionet e majit të mund të disponojnë përmes rrjetit të bankomateve dhe rrjetit tregtar.