Ja kur pritet të fillojë dhënia e pasaportave nga MPB ja

Qeveria në seancën e mbrëmshme e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin me gjendjen aktuale dhe problemin me dhënien e dokumenteve të udhëtimit.

E angazhoi Ministrinë e Punëve të Brendshme që ta vërtetojë Metodologjinë dhe kriteret për dhënie të dokumenteve të udhëtimit deri më 24 mars të vitit 2020, për kur është paralajmëruar dërgesa e sasisë shtesë të ekzemplarëve të dokumenteve të udhëtimit.