Ja kush nga BDI emërohet drejtor në Klinikën për gjinekologji Shkup (FOTO)

244

Ajrulla Mustafa emërohet drejtor në Klinikën për gjinekologji

Ajrulla Mustafa kuadër i BDI-së nga Saraji sot është emëruar drejtor ekonomik në EPSH Klinika për gjinekologji dhe akusheri- Shkup.

Ai është me prejardhje nga f.Semenisht dhe për shum vite punon në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor Shkup.