Ja për çka janë të brengosur banorët e fshatrave të Komunës së Tearcës (video)

Në një anketë të realizuar me banorët e fshatrave të Komunës së Tearcës, fshatarët e Nerashtit, Dobroshtit, Gllogjës dhe Përshefcës u shprehën të pakënaqur rreth problemeve me çka përballohen ata.

Mungesa e ujit për pije, kanalizimi dhe shpërngulja e rinisë në vendet përendimore janë çështjet që më shumë i brengosin banorët e këtyre fshatrave.

Ata shtojn se rinia është e detyruar ta lëshojnë vendlindjen për shkak se kanë investuar në shkollim por nuk kanë gjetur vende pune.

Për më shumë ndiqeni videon: