Ja sa para janë vj.edhur sot nga NLB Banka në Saraj

59

Katër persona me a.rmë kanë p.laçkitur sot filiale ne NLB Bankës në Saraj, me ç’rast nga të punësuarit kanë arritur të marrin rreth 5.500.000 denarë ose rreth 90 mijë euro.

Rreth orës 10:40 katër persona kanë kryer vj.edhje duke kë.rcënuar me ar.më dhe më pas i kanë marrë paratë. Po merren ma.sa për zbardhjen e rastit”, k.umtojnë nga MPB.

Nga “NLB Tutunska Banka” në Shkup, thonë se në kohën kur është kr.yer vj.edhja në filiale kanë qenë të pranishëm të punësuarit dhe disa klientë, por nuk ka të lënduar. Paratë e klientëve janë të sigurta për shkak se banka ka të siguruar të gjitha pronat dhe mjetet, thonë nga “NLB Tutunska Banka”.

Kjo nuk është hera e parë që ndodhin v.jedhje në këtë bankë.