Janari gëzon Pensionistët me nga 700 denarë plus

Shtylla e pensionit është e qëndrueshme, dhe me pensionin e janarit, rreth 322,000 pensionistë do të marrin një rritje prej shtatëqind denarë. Ministrja e Financave, Nina Angellovska tha në një intervistë për “Bringu i mëgjesit” se, duke përfshirë indeksin për të rritur koston e jetesës, pensionet në vitin 2020 do të rriten me 900 denarë, i cili pritet të jetë mesatarisht 15.500 denarë, shkruan FLAKA.

“Kjo është një kategori e popullsisë që duhet t’i kushtojë vëmendje, të cilët jetuan këtu,
kontribuan për këtë vend. Nëse 44 përqind e pensionistëve ose rreth 140,000 marrin pensione
deri në 12,000 ose 12,000 denarë, unë mendoj se kur kemi rritje ekonomike, kur kemi
projeksion rritjeje prej 3.8% këtë vit, kur kemi rritje minimale të pagave, duhet t’u drejtohemi
edhe këtyre qytetarë”, thotë ministrja.

Sa i përket qëndrueshmërisë së Fondit Pensional, Ministrja thotë se të ardhurat nga
kontributet një vit më parë janë rritur me 10 përqind. Kjo rritje është gjithashtu rezultat i rritjes së punësimit në vend, pasi aktualisht kemi nivelin e papunësisë historikisht më të ulët, tha ajo. “Unë pres që të ketë efekte pozitive edhe për shkak të rritjes së pagës minimale dhe natyrisht me të gjitha masat e zbatuara do të rrisë të ardhurat në shtyllën e pensioneve. Sa i përket asaj nëse është i qëndrueshëm, unë kam paraqitur argumentet në lidhje me të cilat janë rritur të ardhurat. Sa i përket decitit të fshehur të buxhetit që rimbushet nga buxheti – nëse në
vitin 2018 ishte 16.5 miliardë denarë, tani është 16.3 miliardë denarë, që do të thotë
stabilizim. Stabiliteti i fondit pensional është thelbësor për ekonominë tonë, për vendin tonë,
pasi kemi një popullsi të plakur”, tha ministrja