Kanadë: Në autobusë shkruan: mbulesa është respekt, nder dhe forcë!

2544
#

Kanadë: Në autobusë shkruan: mbulesa është respekt, nder dhe forcë!
Kur Franca e lufton islamin me vela në të gjitha mënyrat, në Kanada një slogan është postuar në autobusin e tyre publik:

“Mbulsea: është respekt, nder dhe forcë!
Mbulimi i kokës është një rit i iniciuar nga Maria (Merjemja a.s) Nënë e Jezusit (Isaut alejhi selam), e cila pasohet edhe sot nga gratë muslimane në mbarë botën.