Kartelat pagesore me ndihma të shtetit shkaktojnë kaos në banka (VIDEO)

Lëshimi i kartelave pagesore me ndihma të shtetit ka shkaktuar kaos shtesë para bankave. Turma dhe padurim në mesin e qytetarëve, që thonë se presin nga 3 orë për të hyrë në bankë. Disa prej tyre, megjithëse nuk u kontaktuan, kishin ardhur vetëm për të parë nëse kanë fituar kartelë pagesore.

“Unë po jap të dhëna për marrjen e shtesave për fëmijë. Sa kohë prisni? Pra, ka 20 minuta ”.

Reklame

“A jeni duke pritur për kartelë pagese?” Po! A duhet ta marrësh sot? Po nëse japin sot, japin, nëse jo shëndet. Pres gati tre orë ”.

“Pres për tre orë. A jeni duke pritur për kartelë pagesore? Po!”.

Çdo bankë ka krijuar protokoll në mënyrë që të mos ketë turma në filiale. Disa nga bankat kartelat pagesore i dërgojnë në adresën e shtëpisë, dhe disa prej tyre i kontaktojnë qytetarët në cilën ditë dhe në çfarë ore duhet ta marrin atë nga filiali.

“Turmat janë shkaktuar nga klientët të cilët nuk kanë termin, që vijnë për t’u informuar në lidhje me projektin – kartelë pagesore pa klikuar në faqen e specifikuar të internetit www.kupuvamdomasno.gov.mk dhe të kontrollojnë, nëse janë fitues të kartelës pagesore, dhe nëse janë, nga cila bankë, si dhe nga qytetarët të cilëve nuk u është dhënë termin, dhe vijnë në banka për të marrë kartelën. http://www.kupuvamdomasno.gov.mk/”, thonë nga Shoqata Bankare e Maqedonisë.

– Çdo bankë ka aplikuar protokollin e vet
– Turmat bëhen nga klientët të cilët nuk kanë orar, ndërsa i vizitojnë filialet
– Vijnë edhe qytetarë që pyesin nëse kanë marrë kartelë, pa kontrolluar në faqet zyrtare

Kartela pagesore është pjesë e paketës së tretë të masave ekonomike, për katër kategori të qytetarëve. Deri më tani, bankat kanë dorëzuar rreth 50.000 kartela nga gjithsej 324.000, që duhet të jenë gati deri në datën 18 të muajit të ardhshëm. Sidoqoftë, 30.000 ankesa janë dorëzuar në Qeveri, nga qytetarë që nuk ishin në listën e fituesve, dhe ata besojnë se i plotësojnë kërkesat.