Kasami në aksion, ristrukturon nëndegët në komunën e Likovës (FOTO)

Lëvizja BESA ka ristrukturuar nëndegët e saj në fshatin Nikushtak dhe fshatin Opajë, në kuadër të ristrukturimit të tërësishëm të degës së Likovës. Në prezencë të banorëve në të dy fshatrat, me një fjalë përshëndetëse u drejtua anëtari i kryesisë qendrore, Hulus Asipi si dhe kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami. Nëndega e Nikushtakut iu besua ta udhëheqë Bajredin Ibishi, ndërsa nëndegën e Opajës do ta udhëheqë Alban Limani.

Lëvizja BESA tashmë ka filluar punën e saj duke i konsoliduar rradhët e veta, duke i rifreskuar nëndegët e partisë dhe njëkohësisht duke pranuar shumë figura të reja të cilat i bashkangjiten Lëvizjes BESA.