Këshilli Zgjedhor në Llaskarcë thotë se nuk ka pasur denoncime për parregullsi (VIDEO)

Këshilli Zgjedhor në Llaskarcë thotë se nuk ka pasur denoncime për parregullsi

Në Llaskarcë të Sarajit ka pasur denoncim për parregullsi, është vërejtur edhe prezencë e policisë, por nga Këshilli Zgjedhor mohojnë se ka pasur parregullsi. Përndryshe deri në orën 17:00 në Saraj dalja në vendvotime ka arritur 35.38 për qind.

Reklame